WUZOPEK

ZALICZKI: Fuerteventura, Lądek-Zdrój, Kroczyce, Cierszewo OCENA KARTY i Rowy (oba turnusy). Tylko zaliczki wpłacone w terminie gwarantują miejsca na danym turnusie! STASIKÓWKA: miejsce dla pana w pok. 2-os.

Ewunię i mnie spotkała ogromna i nieoczekiwana radość. Uczestnicy przez nas organizowanych wczasów założyli bowiem tajemne stowarzyszenie pod nazwą WUZOPEK:

Wdzięczni

Uczestnicy wczasów

ZOrganizowanych

Przez

Ewę i

Krzysztofa.

 

Serdecznie zatem dziękujemy za zaufanie i jednocześnie deklarujemy, że będziemy dokładać wszelkich starań, aby to stowarzyszenie miało coraz więcej zadowolonych członków.

Poniżej puchar i dyplom ufundowany przez WUZOPEK.