WUZOPEK

ZADATKI: Cierszewo i Łagów. REZERWACJE: Borsuki,Cierszewo (szkolenie), Stasikówka, Myczkowce, Szczawnica i Dąbki. Serdecznie zapraszamy i prosimy o terminowe rezerwacje i zaliczki. Tylko płatności w terminie gwarantują miejsca na danym turnusie!

Ewunię i mnie spotkała ogromna i nieoczekiwana radość. Uczestnicy przez nas organizowanych wczasów założyli bowiem tajemne stowarzyszenie pod nazwą WUZOPEK:

Wdzięczni

Uczestnicy wczasów

ZOrganizowanych

Przez

Ewę i

Krzysztofa.

 

Serdecznie zatem dziękujemy za zaufanie i jednocześnie deklarujemy, że będziemy dokładać wszelkich starań, aby to stowarzyszenie miało coraz więcej zadowolonych członków.

Poniżej puchar i dyplom ufundowany przez WUZOPEK.