Regulamin turnusów wczasowych

REZERWACJE bez zadatków: październikowa Św. Katarzyna, listopadowe transfery w Stasikówce. ZGŁOSZENIA: listopadowe turnusy w Bobolinie, Austria i wczasy sylwestrowe w Kroczycach.

 

Regulamin turnusów wczasowych

Niniejszy regulamin został przygotowany z myślą o lepszych relacjach międzyludzkich, szczególnie pomiędzy ośrodkiem czy organizatorem a uczestnikami. Będzie wiadomo czego wymaga strona organizująca turnus i dzięki temu będzie mniej rozczarowań. Podsumowując: jeżeli nie zgadzasz się z jakimś punktem regulaminu rozważ rezygnację z turnusu.

ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ GRUPOWYCH

Organizator negocjuje warunki cenowe dla określonej liczebnie grupy (absolutne minimum to z reguły 42 osoby). Wstępne i bezpłatne zgłoszenia, które przyjmuje organizator mają ustalić czy powyższy warunek uda się spełnić. To dlatego tak ważna jest informacja o ewentualnych rezygnacjach zanim rozpocznie się okres zadatkowania.

W przypadku masowych rezygnacji organizator odwołuje turnus bez obciążeń finansowych, gdyż hotel ma jeszcze na tyle dużo czasu (zwykle 90 dni) by znaleźć innych chętnych.

W związku z powyższym rezygnację należy zgłosić w okresie wstępnych rezerwacji.
W fazie zadatkowania rezygnujący musi znaleźć inną osobę na swoje miejsce.

REZERWACJE (WSTĘPNE I BEZPŁATNE)

Wstępne zgłoszenia uczestników przyjmowane są drogą mailową, po zaakceptowaniu przez zainteresowanych wszystkich warunków regulaminu danego turnusu e-mailem zwrotnym. 

Zadatki

 • Miejsce na danym turnusie gwarantowane jest dopiero z chwilą dokonania przez uczestnika terminowej przedpłaty na konto ośrodka. 
 • Zadatek jest na ogół bezzwrotny, ale można go przenieść na kolejny pobyt.
 • Brak zadatku oznacza utratę zarezerwowanego wstępnie miejsca. 
 • Przedpłata wyjątkowo może zostać przekazana na poczet innego, nowego uczestnika, wskazanego w zastępstwie przez osobę pierwotnie zadeklarowaną.

 

Pakiet, opłaty, posiłki

 • Obowiązuje pakiet zarówno jeśli chodzi o długość pobytu jak i ustaloną cenę jednostkową (wynegocjowaną dla grupy). 
 • W przypadku krótszego pobytu hotel ma prawo naliczyć dodatkową opłatę. 
 • Płatności za pobyt dokonujemy w pierwszym dniu bez możliwości zwrotu. 
 • Posiłki są przewidziane w ramach pakietu grupowego i nie ma możliwości indywidualnych negocjacji cenowych czy preferencji dietetycznych. 
 • Posiłki są wydawane punktualnie. Ewentualne spóźnienie uczestnika może skutkować obniżeniem jakości pożywienia lub nawet jego brakiem i nie może być pretekstem do reklamacji. 
 • W przypadku rezygnacji z danego posiłku cena za dobę pozostaje nadal taka sama.

 

Wnoszenie alkoholu

Jeśli właściciel nie zezwoli na konsumpcję gdzie indziej zakupionego alkoholu na swoim terenie (chodzi głównie o takie strefy jak bar, restauracja czy sala konferencyjna) to w przypadku nielegalnego spożywania nie zakupionego w ośrodku alkoholu trzeba będzie się liczyć z wyproszeniem z terenu ośrodka lub zapłaceniem tzw. korkowego.

 

Udział w turniejach osób dochodzących

 • Osoby zakwaterowane poza ośrodkiem mogą uczestniczyć w turniejach za zgodą właściciela ośrodka. 
 • Zwykle jednak będzie się to wiązało z wykupieniem posiłków lub częstszym korzystaniem z baru czy restauracji (wybór z karty). 
 • Wniesienie własnego alkoholu będzie skutkować utratą możliwości dalszego udziału w turnusie.

 

Inne usługi

Sprzątanie pokoi, wymiana pościeli czy ręczników mogą być wykonywane za dodatkowymi opłatami. Wyjątek stanowią droższe hotele, gdzie takie świadczenia są już wliczone w cenę.

 

Cisza nocna

Obowiązuje w godz. 23.00-7.00 za wyjątkiem wcześniej przewidzianych przez ośrodek i organizatora nieco dłuższych wieczorów rozrywkowych lub za zgodą w/w oraz całej społeczności wczasowej.

 

Podsumowanie

Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad z pewnością zapewni wszystkim uczestnikom udany pobyt bez niepotrzebnych nieporozumień.